სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი
ვრცლად ჩვენს შესახებ >>
Previous
Next

ჩვენ შესახებ

„სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი“ 2004 წლიდან აქტიურად მუშაობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების საკითხებზე – ხელს უწობს მათ სამოქალაქო ინტეგრაციას და მათი ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვას.

ნაადრევი ქორწინება

ამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ, პროექტის „მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისათვის“ ფარგლებში, მომზადდა ანიმაცია “ნაადრევი ქორწინება”.

პროექტი ხორციელდება პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში.

მიმდინარე

პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა​
ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა [PITA]