მიმდინარე პროექტები

პროექტი "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა "
პროექტი "ვესთმანი და ბაბულიკი: სტერეოტიპების მსხვრევა"
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა
ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა [PITA]

სიახლეები

ნაადრევი ქორწინება

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ, პროექტის „მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისათვის“ ფარგლებში, მომზადდა ანიმაცია “ნაადრევი ქორწინება”.

პროექტი ხორციელდება პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში.

ჩვენ შესახებ

„სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი“ 2004 წლიდან აქტიურად მუშაობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების საკითხებზე – ხელს უწობს მათ სამოქალაქო ინტეგრაციას და მათი ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვას.