თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW) ქვესაგრანტო პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ განხორციელდა პროექტი "მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისათვის".
ვრცლად პროექტის შესახებ >>
პროექტი „ვესთმენი და ბაბულიკი: COVID-19"
პროექტის „ვესთმენი და ბაბულიკი: COVID-19“-ის მიზანია შექმნას ანიმაციური სერიალი და ვებინარების / ონლაინ ლექციების სერია, რომლითაც საზოგადოება COVID-19 პანდემიის გარშემო არსებულ ყალბი ამბების საპირწონედ მიიღებს უტყუარ და კომპეტენტურ ინფორმაციას, ოთხ სხვა და სხვა თემაზე - ჰიგიენის, ლუგარის ლაბორატორიის, თვითმკურნალობისა და ვაქცინაციის შესახებ.
სრულად პროექტის შესახებ
Previous
Next

მიმდინარე პროექტები

პროექტი "ვესთმანი და ბაბულიკი: სტერეოტიპების მსხვრევა"
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა
ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა [PITA]

ნაადრევი ქორწინება

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ, პროექტის „მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისათვის“ ფარგლებში, მომზადდა ანიმაცია “ნაადრევი ქორწინება”.

პროექტი ხორციელდება პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში.

ჩვენ შესახებ

„სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი“ 2004 წლიდან აქტიურად მუშაობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების საკითხებზე – ხელს უწობს მათ სამოქალაქო ინტეგრაციას და მათი ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვას.

ka_GE