პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

0
80

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცსკო) ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ განხორციელდა პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

პროექტი შეეხებოდა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას.

With the financial support of the Central Election Commission of Georgia (CEC) the Civil Integration Fund implemented the project “Informing of Electoral Electorate of Ethnic Minorities for Participation in Parliamentary Elections”

The project was aimed at raising awareness of civic and electoral culture of Azeri population living in Kvemo Kartli and Kakheti region for participation in parliamentary elections in Georgia.

Comments

comments