ვესთმენი და ბაბულიკი

0
117

სამოქალქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი „ვესთმენი და ბაბულიკი – მითების მსხვრევა“,  “Black Sea Trust for Regional Cooperation -ისა და The German Marshall Fund -ის” ფინანსური ხელშეწყობით.

პროექტის მიზანია:

  1. საქართველოს მოქალქეებისათვის ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ საპრისპირო ინფორმაციის მიწოდება.
  2. საზოგადოების ნდობის გაზრდა სახელმწიფოს მიერ შერჩეული პროდასავლური კურსის მართებულობის მიმართ.

პროექტის ანიმაცია/კომიქსის  გმირები „ვესთმენი და ბაბულიკი“ შეეცდებიან საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას,  ობიექტური ინფორმაციის მოწოდებით,  ანტიდასავლური პროპაგანდის სიყალბისა და ცრუ მითების  მიზანმიმართულ დამკვიდრების მცდელობის საპირწონედ.

პროექტი აგრეთვე ითვალისწინებს თბილისის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ახალგაზრდებთან საჯარო ლექციათა კურსის ჩატარებას   და რადიო გადაცემებს მოსახლეობაში  ევროინტეგრაციისადმი ინტერესის გაღვივებას.

პროექტის ფარგლებში შექმნილია 5 ანიმაცია:

1 სერია.  ლეგენდა 37 მანეთზე;

2 სერია. ადათ-წესების სადარაჯოზე;

3 სერია. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე;

4 სერია. ვერ წართმეული ქართველობა;

5 სერია. იყო ერთი გოჭი

ვესთმენი და ბაბულიკის  ადაპტირებული კომიქს-ბროშურა.

Civic Integration Fund implemented the project ‘’Westman and Babulik – Breaking myths”, With financial support of “Black Sea Trust for Regional Cooperation” and “The German Marshall Fund”.

The project aims to:

  1. Providing information about anti-Western propaganda for Georgian citizens.
  2. Increasing public confidence in respect of the pro-Western course chosen by the state.

The project animation / comics heroes “Westman and Babulik” will try to raise public awareness, to provide objective information, counterfeiting anti-Western propaganda and counterfeiting attempts to target false myths.

The project also envisages conducting a public lecture course with young people in Tbilisi, Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti regions and radio programs to promote interest in European integration.

The project consists of 5 animations:

1 series. The legend of 37

2 series. Adaptation of customs;

3 Series. On the road to Europe;

4 Series. Can not take away ‘’Georgianity’’;

5 Series. There was one pig

Westman and Babulik’s adaptive comic booklet.

Comments

comments