რესურსები

#1. სოციალური მუშაკები და მასწავლებლები

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ, პროექტის „მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისათვის“ ფარგლებში, მომზადდა ანიმაცია “ძალადობა ოჯახში”. პროექტი ხორციელდება პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში. ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით, პროექტის „სოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SWIC)“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია.

#2. ვესტმენი & ბაბულიკი

ანიმაციური სერიალი “ვესთმენი და ბაბულიკი” ეძღვნება ანტიდასავლურ პროპაგანდას, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი (Civic Integration Foundation) დონორი ორგანიზაციების: “Black Sea Trust for Regional Cooperation -ისა და The German Marshall Fund -ის” გრანტის ფარგლებში.

ka_GE