(ქართული) განხორციელებული პროექტები

0
433

2016 – „ქვემო ქართლში სახიფათო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის მთავრობისა და მოქალაქეთა  ჩართულობა“.

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტი განხორციელდა სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ ფონდი „პარტნიორობა უსაფრთხო გზებისათვის“ ერთობლივად.

პროექტის მიზანი: ქვემო ქართლის რეგიონში, დმანისში, გარდაბნსა და მარნეულში სახიფათო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარების ხელშეწყობა  ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობით.

2015წ. – პროექტი: “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის” –  შენი ხმა, შენი მომავალია.

დონორი: საქართველოს ცენტრალური საარცევნო კომისია (ცსკო)

პროექტის მიზანი: 2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ – პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში.

2015-2020 – ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა [PITA]

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID),  საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან პარტნიორობით.

პროგრამის მიზანი: ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას,  ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობას და არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებას, დისკრიმინაციასთან და სიძულვილის ენასთან ბრძოლას.

2016 – “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

დონორი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცსკო)

პროექტის მიზანი: 2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

2015-2016წ. “ახალგაზრდული ცენტრები სამოქალაქო აქტიურობისათვის”

დონორი აშშ-საელჩო

პროექტის მიზანი:  ახალგაზრდული ცენტრების  შექმნის მეშვეობით  აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების  (IX – XII კლასები) საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა.

2015წ. – პროექტი: აქტიური მოქალაქე – ძლიერი სახელმწიფო

დონორი: საქართველოს ცენტრალური საარცევნო კომისია (ცსკო)

პროექტის მიზანი: 2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ – პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში.

პროექტის ამოცანაა ეთნიკური უმცირესობების არჩევნებისადმი ნიჰილისტური დამოკიდებულების შეცვლის მხარდაჭერა, ქვეყნის წინსვლისათვის მათი ხედვისდა აზრის გათვალისწინების ადვოკატირება.

 

2014-2015წ.  „აქტიური მოქალაქე:  კახეთის რეგიონის ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობისათვის”

დონორი აშშ-საელჩო

პროექტის მიზანი:  კახეთის რეგიონში აზერბიჯანულ ენოვანი სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეთა -ახალგაზრდობის ჩართულობისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, კრიტიკული აზროვნების განვითარების,  სამართლებრივი და სამოქალაქო განათლების პროგრამის მეშვეობით.

2014 -2016 წ. ნდობის მშენებლობის პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში“

 დონორი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

2014-2016 CBSC პროგრამა მიზნად ისახავს თანამშრომლობასა და ურთიერთობების განმტკიცებას სამხრეთ კავკასიის გაეროს ასოციაციის ქვეყნებში (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი).  პროგრამის ძირითადი მიმართულებაა – სამოქალაქო აქტივიზმი; გარემოს დაცვა და გენდერული თანასწორობა.

2014 წელი  – პროექტი:  „ინფორმირებული საზოგადოება სამართლიანი არჩევნებისათვის“

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID); საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში აზერბაიჯანული მოსახლეობის ინფორმირება და აქტიური ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში.

2013 წელი  –  პროექტი „წინასააჩევნოდ ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლება“

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID); საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში აზერბაიჯანული მოსახლეობის ინფორმირება საარჩევნო პროვედურების შესახებ.

2013 – 2014 წელი – პროექტი „მე დაცული მოქალაქ ვარ“

დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების  უფასო იურიდიული კონსულტაციით უზრუნველყოფა.

2012 – 2014 “ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში”

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID),  საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

პროექტის მიზანი:  საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა.

2014 –  „ინფორმირებული საზოგადოება სამართლიანი არჩევნებისათვის“

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID )

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)

პროექტის მიზანი:  2014 წლის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მათი უფლებამოსილებებისა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის შესახებ აღნიშნული რეგიონების აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ინფორმირება.

2013 – „წინასააჩევნოდ ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლება“

დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID )

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)

პროექტის მიზანი:  2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის კახეთსა და ქვემო ქართლში აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება, ამომრჩევლების გააქტიურება საარჩევნო საკითხების, პროცედურებისა და პროცესების შესახებ წინასააჩევნოდ მათი ცნობიერების ამაღლება, ასევე, ადგილობრივ ახალგაზრდებში დემოკრატიული არჩევნებისადმი დამოკიდებულებების შეცვლა.,

2012 – „ინფორმირებული ახალგაზრდები – დემოკრატიული არჩევნებისათვის“

დონორი: CEC.

პროექტის მიზანი:  2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის კახეთსა და ქვემო ქართლში აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება.

2011 – “ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასაში”

დონორი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

პროექტის მიზანი:  სამხრეთ კავკასიაში თანამშრომლობის შესაძლებლობების გაძლიერება და საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში, კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობის  ინტეგრაცია და ადგილობრივი ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდა.

2010  წ. – “ქვემო-ქართლის სამოქალაქო განათლების ცენტრი”

დონორი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლის რეგიონში ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდა წარმომადგენელთა სამოქალაქო განათლება.

2009 წ  –  ბოშათა ახლად დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა

დონორი: უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი (ECMI)

პროექტის მიზანი:  დედოფლისწყაროსა და ქობულეთის ადგილობრივ ბოშათა ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური განვითარება, საოფისე მოწყობილობებისა და ნივთების შეძენა.

2009 წ – “განათლება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ქვემო ქართლის რეგიონში”.დონორი: ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID;  

საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლში სამოქალაქო განათლების და აქტიური სამოქალაქო მოღვაწეობის დონის ამაღლება.

2008წ – ეროვნული ტრენინგ კურსი ადამიანის უფლებების შესახებ “ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისთვის”

დონორი: ევროპის საბჭო; „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი“  

პროექტის მიზანი:  ევროპული ახალგაზრდული კამპანიის „ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორის“ ფარგლებში,  ახალგაზრდების ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა საქართველოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ცხოვრებაში.

2007-2009წწ – “სამართლებრივი განათლება, ეთნიკური უმცირესობების წარმატებული ინტეგრაციისათვის”

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი:  ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა ქვემო ქართლში სამართლებრივი მომსახურების დონის ამაღლების მეშვეობით.

2007-2008წწ – ,,დემოკრატიულ პოლიტიკურ მოვლენებში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის მხარდაჭერა”

დონორი: გაეროს განვითარების ფონდი (UNDF)

პროექტის მიზანი:  სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში (კერძოდ ახალქალაქი, ახალციხე,მარნეული და გარდაბანი) მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწობა. კერძოდ, სამიზნე ჯგუფების სამოქალაქო უფლებების (საარჩევნოს ჩათვლით) რეალურ ყოფიერებაში გამოყენება. პროექტის ფარგლებში გადამზადნენ ტრენერები  ადგილობრივი მოსახლეობისათვის  ქართული ენის ინტერაქტიული მეთოდით სწავლებისათვის, განხორციელდა მოსახლეობის ინფორმირება საარჩევნო პროცედურების შესახებ, ასევე პოლიტიკური პარტიებისა და ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის წევრების  გადამზადება, ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურობაში მასმედიის აქტიური  ჩართულობა.

2007- 2009წწ – “დამოუკიდებელი მასმედია სამოქალაქო ინტეგრაციისათვის”

დონორი: ევროკომისია

პროექტის მიზანი:  დამოუკიდებელი მასმედიის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში, რაც გამოხატულია ტექნიკური დაბრკოლებების დაძლევით, ჟურნალისტების ცოდნის ამაღლებით და საზოგადოებისათვის მედიისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობით.

2006 წ. – “სკოლები სამოქალაქო ინტეგრაციისთვის”

დონორი: ევროკომისია

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლის ეთნიკურ უმცირესობებში  დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და შესაბამისი საზოგადოების მობილიზაციის მეშვეობით სახელმწიფო ენის სწავლების გაუმჯობესება.

Comments

comments