”სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

მ/ წლის 3 - 4 - 5 მაისს, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი "ფონდების მოძიება". ტრენერი...

“საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ”

მ/წლის 9 მაისს, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გაიმართა საკოორდინაციო შეხვედრა - კოორდინაცია და ქსელური მუშაობა. შეხვედრაზე ასევე გაიმართა...

პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

მ/წლის 9 მაისს, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გამართულ საკოორდინაციო შეხვედრაზე - კოორდინაცია და ქსელური მუშაობა. ასევე შედგა -...

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

2017-2020 წლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და კონრად ადენაუერის თანადაფინანსებით დაიწყო პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” განხორციელება. პროექტი ხორციელდება კონრად...

პროექტი „ქვემო ქართლში უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის მთავრობისა და მოქალაქეთა ჩართულობა“

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა ფონდი „პარტნიორობა უსაფრთხო გზებისათვის“ ერთობლივად განახორციელა პროექტი „ქვემო ქართლში უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის...

“ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” [PITA]

2015-2020 წ. აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს გაეროს ასოციაციის მიერ  (UNAG), ქვემო ქართლის რეგიონში დმანისისა...

პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცსკო) ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ განხორციელდა პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“, DVV International-ის ფინანსური ხელშეწყობით. პროექტის მიზანია რეგიონალური მედია...

”მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისთვის”

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი "მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები უსაფრთხო ოჯახისთვის". პროექტი განხორციელდა პროგრამის “თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისთვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის...

ვესთმენი და ბაბულიკი

სამოქალქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი „ვესთმენი და ბაბულიკი - მითების მსხვრევა“,  “Black Sea Trust for Regional Cooperation -ისა და The German Marshall Fund -ის” ფინანსური...

ჩვენ სოციალურ ქსელებში

598მოწონებამოწონება
65,538FollowerFollow
11,111გამომწერებიგამომწერი

მიმდინარე პროექტები

განხორციელებული პროექტები

განხორციელებული პროექტები

2016 - „ქვემო ქართლში სახიფათო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის მთავრობისა და მოქალაქეთა  ჩართულობა“. დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) პროექტი განხორციელდა სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ ფონდი „პარტნიორობა უსაფრთხო...