სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი – 2019

ამ/წლის 5 ივლისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და კონრად ადენაუერის ფონდის თანადაფინანსებით, მარნეულის კულტურის ცენტრში გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი – 2019. ფორუმის მიზანი გახლდათ ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის წარმოჩენა და მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზაციაა. ფორუმის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 25–მდე ადგილობრივი ორგანიზაცია. ღონისძიებაზე სტუმრები გაეცვნენ მათ საქმიანობებს და […]

ფასილიტაციის ტრენინგი ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის

მ/ წლის 20 – 21 ივლისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი “ფასილიტაცია”. პროექტის ფარგლებში, კონსორციუმის წევრის კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კომპონენტის – “სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტთა ტრენინგი” მიხედვით, ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი სს ორგანიზაციებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, განხორციელდა ტრენინგები თემებზე: 1. პროექტის მართვა; 2. ფონდების მოძიება; 3. […]

“სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

მ/ წლის 3 – 4 – 5 მაისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი “ფონდების მოძიება”. ტრენერი – ნინო მაღრაძე „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების […]

“საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ”

მ/წლის 9 მაისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გაიმართა საკოორდინაციო შეხვედრა – კოორდინაცია და ქსელური მუშაობა.შეხვედრაზე ასევე გაიმართა “საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ” და “ბიზნეს-კომპანიები საქართველოში: დამოკიდებულება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ” კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის […]