ფასილიტაციის ტრენინგი ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის

მ/ წლის 20 – 21 ივლისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი “ფასილიტაცია”. პროექტის ფარგლებში, კონსორციუმის წევრის კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კომპონენტის – “სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტთა ტრენინგი” მიხედვით, ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი სს ორგანიზაციებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, განხორციელდა ტრენინგები თემებზე: 1. პროექტის მართვა; 2. ფონდების მოძიება; 3. …

ka_GE