პროექტი “ვესთმანი და ბაბულიკი: სტერეოტიპების მსხვრევა”

პროექტი “ვესთმანი და ბაბულიკი: სტერეოტიპების მსხვრევა”, მიმართულია ანტიდასავლურ პროპაგანდისა და ასევე სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ გაზრდილი შეუწყნარებლობისა და სტერეოტიპული დამოკიდებულების წინააღმდეგ. პროექტის მიზანი გახლდათ  ანიმაციური სერიალის შექმნა ხუთ სხვადასხვა საკითხზე, რომელიც მიმართულია საზოგადოების ინფორმირებაზე.  პროექტის მიზანია:  საქართველოს მოქალქეებისათვის ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ საპრისპირო ინფორმაციის მიწოდება. საზოგადოების ნდობის გაზრდა სახელმწიფოს მიერ შერჩეული პროდასავლური კურსის მართებულობის მიმართ. პროექტის …

ka_GE