სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი – 2019

ამ/წლის 5 ივლისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და კონრად ადენაუერის ფონდის თანადაფინანსებით, მარნეულის კულტურის ცენტრში გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი – 2019. ფორუმის მიზანი გახლდათ ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის წარმოჩენა და მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზაციაა. ფორუმის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 25–მდე ადგილობრივი ორგანიზაცია. ღონისძიებაზე სტუმრები გაეცვნენ მათ საქმიანობებს და […]

ფასილიტაციის ტრენინგი ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის

მ/ წლის 20 – 21 ივლისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი “ფასილიტაცია”. პროექტის ფარგლებში, კონსორციუმის წევრის კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კომპონენტის – “სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტთა ტრენინგი” მიხედვით, ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი სს ორგანიზაციებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, განხორციელდა ტრენინგები თემებზე: 1. პროექტის მართვა; 2. ფონდების მოძიება; 3. […]

“სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

მ/ წლის 3 – 4 – 5 მაისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის განხორციელდა ტრენინგი “ფონდების მოძიება”. ტრენერი – ნინო მაღრაძე „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების […]

“საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ”

მ/წლის 9 მაისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გაიმართა საკოორდინაციო შეხვედრა – კოორდინაცია და ქსელური მუშაობა.შეხვედრაზე ასევე გაიმართა “საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ” და “ბიზნეს-კომპანიები საქართველოში: დამოკიდებულება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ” კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის […]

[:ge]პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”[:]

[:ge]მ/წლის 9 მაისს, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, ქ/ქართლის ადგილობრივი სს ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გამართულ საკოორდინაციო შეხვედრაზე – კოორდინაცია და ქსელური მუშაობა. ასევე შედგა – დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტის გაცნობა ადგილობრივ სს ორგანიზაციების წინაშე, პრეზენტაცია წარადგინა სამთავრობო კომისიის და პარლამენტის სამუშაო ჯგუფების წევრმა, კოტე კანდელაკმა.[:]

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა”

2017-2020 წლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და კონრად ადენაუერის თანადაფინანსებით დაიწყო პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” განხორციელება. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის დ ატრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტის პარტნიორია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი – ქვემო ქართლის […]

პროექტი „ქვემო ქართლში უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის მთავრობისა და მოქალაქეთა ჩართულობა“

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა ფონდი „პარტნიორობა უსაფრთხო გზებისათვის“ ერთობლივად განახორციელა პროექტი „ქვემო ქართლში უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებისათვის მთავრობისა და მოქალაქეთა  ჩართულობა“, რომლის მიზანსაც წარმოაგენდა  ქვემო ქართლის რეგიონში, დმანისში, გარდაბნსა და მარნეულში სახიფათო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარების ხელშეწყობა  ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობით. United Nations Development Program (UNDP) under the Civil Integration Foundation, “Partnership for […]

“ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” [PITA]

2015-2020 წ. აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს გაეროს ასოციაციის მიერ  (UNAG), ქვემო ქართლის რეგიონში დმანისისა და გარდაბნის ახალგაზრდულ ცენტრებში სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდთან პარტნიორობით,   ხორციელდება  “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” [PITA] . პროგრამა მიზნად ისახავს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას,  ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობას და არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებას, დისკრიმინაციასთან […]

პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის”

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცსკო) ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის მიერ განხორციელდა პროექტი “ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის” პროექტი შეეხებოდა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონში მცხოვრები აზერბაიჯანული მოსახლეობის სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას. With the financial support of the Central Election Commission of Georgia (CEC) the […]

პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდმა განახორციელა პროექტი „ჟურნალისტური კომიქსების სკოლა“, DVV International-ის ფინანსური ხელშეწყობით. პროექტის მიზანია რეგიონალური მედია საშუალებების შესაძლებლობების განვითარება, მათი პროფესიონალური უნარ-ჩვევების ამაღლება სენსიტიურ საკითხებზე მუშაობის კუთხით, და რეგიონალურ მედია საშუალებების დღის წესრიგში მრავალფეროვნების მნიშვნელობის წამოწევა. რაც განხორციელდება განსხვავებული და ორიგინალური მედია პროდუქტის (კომიქსის) შექმნის გზით. პროექტის ფარგლებში, საქართველოს 4 რეგიონის მედია-საშუალებების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები […]