ფილმის ჩვენება თერაპიულ ცენტრში

აქტივობის მიზანი ცენტრის წევრების საზოგადოებაში ინტეგრაციას წარმოადგენდა. აქტივობა ჩატარდა ტარდატოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა #PITA-ს ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია #UNAG, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს #USAID ფინანსური მხარდაჭერით, პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი.

ka_GE