პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“

29 აპრილს ბოლნისში, ახალ მუზეუმში, გაიმართა პრეზენტაცია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისთვის“, რომლის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია, კარგი მმართველობის ხელშეწყობა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის ექვს მუნიციპალიტეტში.  პრეზენტაციის დროს მოხდა მოწვეული სტუმრების ინფორმირება პროექტის მიზნების, ამოცანებისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. პრეზენტაციას ესწრებოდა 100-მდე სტუმარი, …

ka_GE