უჯახური ძალადობა
„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSICE 2017-2020) განხორციელების პროცესში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას. CSSIGE – ის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობების ეფექტიანობისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, ასევე გამოცდილების გაზიარებისა და რეგიონული ქსელების ხელშეწყობის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით შეირჩა 10 რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, როგორც რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჰაბი. ქვემო ქართლის რეგიონულ ჰაბს წარმოადგენს ორგანიზაცია - სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი.
Read More
Previous
Next

ONGOING PROJECTS

Project "Civil Society Initiative"
Project "WESTMAN AND BABULIC: Breaking the stereotypes
Georgian Civil Society Sustainability Initiative (CSSIGE)
Tolerance, Civic Awareness and Integration Support Program '[PITA]

NEWS

Early Marriage

The Civic Integration Foundation has produced the animation "Early Marriage" within the project "Teachers and Social Workers for a Safe Family".

The project is implemented within the framework of the program "Cooperation for Family Strengthening in the Regions of Georgia".

ABOUT US

The Civic Integration Foundation has been actively working on the issues of ethnic minorities living in Georgia since 2004 - promoting their civic integration and active involvement in the public and political life of their country.

en_US