21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე გარდაბნის ახალგაზრდული ცენტრში

[:en]დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე გარდაბნის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა თერაპიული ცენტრის ბავშვებთან ერთად აღნიშნეს, სადაც მოწვეული იყვნენ წარმომადგენლები გარდაბნის გამგეობიდანაც.
მოეწყო საინფორმაციო ღონისძიება დაუნის სინდრომთან დაკავშირებულ მითსა და რეალობის შესახებ.

ტრენინგი ჩატარდა ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა #PITA-ს ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია #UNAG, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს #USAID ფინანსური მხარდაჭერით,
პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი. #CIF

[:ge]დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე გარდაბნის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა თერაპიული ცენტრის ბავშვებთან ერთად აღნიშნეს, სადაც მოწვეული იყვნენ წარმომადგენლები გარდაბნის გამგეობიდანაც.
მოეწყო საინფორმაციო ღონისძიება დაუნის სინდრომთან დაკავშირებულ მითსა და რეალობის შესახებ.

ტრენინგი ჩატარდა ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა #PITA-ს ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია #UNAG, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს #USAID ფინანსური მხარდაჭერით,
პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი. #CIF

[:]

en_US